برایِ من خوندنِ غزلای حافظ با قلم نَستعلیق و بدونِ اِعراب سخته. واسه همین غزلارو از سایت گَنجور جمع کردم و هر کدوم رو که می‌خونم اِعراب‌گذاری می‌کنم.

طرح حافظیه رو پِیمان مُحرّمی زد و به کمک رَحمانِ نقی‌زاده اعراب‌گذاری رو به مرور تکمیل می‌کنیم. 


مَجید حاجیلو

hafez.to